جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده دلی در لغت نامه دهخدا

آزرده دلی

[زَ دَ / دِ دِ] (حامص مرکب)چگونگي و صفت آزرده دل.

کلمات مشابه