جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده دل در لغت نامه دهخدا

آزرده دل

[زَ دَ / دِ دِ] (ص مرکب)آزرده جان :
اگر برنخيزد به، آن مرده دل
که خسبند از او مردم آزرده دل.سعدي.

کلمات مشابه