جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبچ در لغت نامه دهخدا

آبچ

[بَ] (اِ) آبج.

کلمات مشابه