جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده خاطری در لغت نامه دهخدا

آزرده خاطری

[زَ دَ / دِ طِ] (حامص مرکب) حالت و چگونگي آزرده خاطر.

کلمات مشابه