جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده خاطر در لغت نامه دهخدا

آزرده خاطر

[زَ دَ / دِ طِ] (ص مرکب)رنجيده.

کلمات مشابه