جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده جانی در لغت نامه دهخدا

آزرده جانی

[زَ دَ / دِ] (حامص مرکب)چگونگي و صفت آزرده جان.

کلمات مشابه