جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده جان در لغت نامه دهخدا

آزرده جان

[زَ دَ / دِ] (ص مرکب)آزرده خاطر.

کلمات مشابه