جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده پشتی در لغت نامه دهخدا

آزرده پشتی

[زَ دَ / دِ پُ] (حامص مرکب) چگونگي و صفت آزرده پشت.

کلمات مشابه