جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرده پشت در لغت نامه دهخدا

آزرده پشت

[زَ دَ / دِ پُ] (ص مرکب)چاروائي که پشت او خسته و ريش شده باشد. || مجازاً، پيري پشت بخم کرده.

کلمات مشابه