جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزردنی در لغت نامه دهخدا

آزردنی

[زَ دَ] (ص لياقت) اَزدَرِ آزردن. درخور آزردن.

کلمات مشابه