جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزردگی در لغت نامه دهخدا

آزردگی

[زَ دَ / دِ] (حامص) صدمه. جراحت. خستگي. || رنجگي. رنجيدگي. دلتنگي. دلخوري. || خشم. غضب.

کلمات مشابه