جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزرد در لغت نامه دهخدا

آزرد

[زَ] (مص مرخم، اِمص) آزردگي. در شاهنامه هاي چاپي بيت ذيل ديده ميشود :
منوچهر از اين کار پردرد شد
ز مهراب و دستان پرآزرد شد.
(در جاي ديگر اين کلمه را نديده ام و بيت را هم در شاهنامهء خطي و نسبهً معتمدي که در حدود 850 ه . ق. نوشته شده نيافتم و احتمال ميدهم که بيت مجعول باشد).

کلمات مشابه