جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزر در لغت نامه دهخدا

آزر

[زَ] (ع ص) اسبي که هر دو ران سپيد دارد و دو پاي پيشين سياه يا برنگي ديگر. || اسب که سرين وي سپيد بود. (مهذب الاسماء). || دشنام گونه اي که معني آن کج طبع يا لنگ يا خرف يا مخطي است.

کلمات مشابه