جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزده در لغت نامه دهخدا

آزده

[زْ / زَ / زِ دَ / دِ] (ن مف) رجوع به آژده شود.

کلمات مشابه