جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبجی در لغت نامه دهخدا

آبجی

[بَ] (ص نسبي) ظاهراً منسوب به آبج معرب آبه (آوه)، و محتمل است که آبج محلي ديگر باشد.

کلمات مشابه