جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزدار در لغت نامه دهخدا

آزدار

(نف مرکب) آزمند. آزور. ولوع. حريص. مولع.

کلمات مشابه