جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزجو در لغت نامه دهخدا

آزجو

(نف مرکب) هويجو. آرزوجوي :
نکوهيده باشد جفاپيشه مرد
بگرد در آزجويان مگرد.فردوسي.

کلمات مشابه