جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزج در لغت نامه دهخدا

آزج

[زُ] (ع اِ) جِ اَزَج. اوستانها. خانه هاي دراز. سغها.

کلمات مشابه