جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزپیشه در لغت نامه دهخدا

آزپیشه

[شَ / شِ] (ص مرکب) حريص:
برفتند [ گرگين و بيژن ] هر دو براه دراز
يکي آزپيشه [ گرگين ] يکي کينه ساز.
فردوسي.

کلمات مشابه