جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزپرور در لغت نامه دهخدا

آزپرور

[پَ وَ] (نف مرکب) آزآور.

کلمات مشابه