جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزال در لغت نامه دهخدا

آزال

(ع اِ) جِ اَزَل.
-ازل الاَزال.؛

کلمات مشابه