جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاری در لغت نامه دهخدا

آزاری

(حامص) تألم. تأثر. توجع. رنج. الم :
ابي آنکه بد هيچ بيماريي
نه از دردها هيچ آزاريي.فردوسي.

کلمات مشابه