جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاری در لغت نامه دهخدا

آزاری

(ص نسبي) آزارنده. زننده :
سخن در نامه آزاري چنان بود
که خون از حرفهاي او چکان بود.
(ويس و رامين).

کلمات مشابه