جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبجی در لغت نامه دهخدا

آبجی

(از ترکي، اِ مرکب) (از ترکيِ آغاباجي، مرکب از: آغا، سيد و سيده + باجي، خواهر) در تداول خانگي، خواهر.

کلمات مشابه