جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزار نمودن در لغت نامه دهخدا

آزار نمودن

[نُ / نِ / نَ دَ] (مص مرکب)اظهار رنجش کردن: از ما نه بحقيقت آزاري نمود. (تاريخ بيهقي).

کلمات مشابه