جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزارنده در لغت نامه دهخدا

آزارنده

[رَ دَ / دِ] (نف) موذي. موجع. مولِم. متعب. شاق. مجحد.

کلمات مشابه