جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزارمند در لغت نامه دهخدا

آزارمند

[مَ] (ص مرکب) صاحب آزار. عليل. بيمار. سقيم.

کلمات مشابه