جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزار گرفتن در لغت نامه دهخدا

آزار گرفتن

[گِ رِ تَ] (مص مرکب) آزار گرفتن از کسي؛ از او رنجيده و دلتنگ شدن. به او خشم گرفتن :
همه بندگانيم و فرمان تراست
چه آزار گيري ز ما، جان تراست.فردوسي.
از اين پس کسري از بزرجمهر آزار گرفت و چون از روم بازگشت او را بازداشت مدتها تا از آن تنگي و رنج چشمش تباه شد. (مجمل التواريخ).

کلمات مشابه