جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزار کردن در لغت نامه دهخدا

آزار کردن

[کَ دَ] (مص مرکب) آزردن.

کلمات مشابه