جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزارده در لغت نامه دهخدا

آزارده

[دَ / دِ] (ن مف / نف) آزرده شده.

کلمات مشابه