جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزار دادن در لغت نامه دهخدا

آزار دادن

[دَ] (مص مرکب) رنج و درد و الم دادن. آزردن. اذيت کردن. ايذاء. آزار کردن. رنجانيدن.

کلمات مشابه