جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آئل در لغت نامه دهخدا

آئل

[ءِ] (ع ص) شير ستبر. || هر چيز ستبر از روغن و عسل و مانند آن.

کلمات مشابه