جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاذوار در لغت نامه دهخدا

آزاذوار

[زاذْ] (اِخ) نام شهري کوچک از اعمال جوين از سوي قومِس. آزادوار.

کلمات مشابه