جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادی طلبی در لغت نامه دهخدا

آزادی طلبی

[طَ لَ] (حامص مرکب)چگونگي و صفت آزادي طلب. آزاديخواهي.

کلمات مشابه