جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادی طلب در لغت نامه دهخدا

آزادی طلب

[طَ لَ] (نف مرکب)آزاديخواه.

کلمات مشابه