جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادیخواهی در لغت نامه دهخدا

آزادیخواهی

[خوا / خا] (حامص مرکب) چگونگي و صفت آزاديخواه. آزادي طلبي.

کلمات مشابه