جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادیخواه در لغت نامه دهخدا

آزادیخواه

[خوا / خا] (نف مرکب)طرفدار حکومت آزاد. آزادي طلب.

کلمات مشابه