جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاده مردی در لغت نامه دهخدا

آزاده مردی

[دَ / دِ مَ] (حامص مرکب)آزادمردي. چگونگي و صفت آزاده مرد.

کلمات مشابه