جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاده سرو در لغت نامه دهخدا

آزاده سرو

[دَ / دِ سَرْوْ] (اِ مرکب) سرو آزاد :
يلي ديد مانند آزاده سرو
برخ چون تذرو و ميان همچو غَرْو.
فردوسي.

کلمات مشابه