جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاده دل در لغت نامه دهخدا

آزاده دل

[دَ / دِ دِ] (ص مرکب)فارغ بال. || صالح. (برهان). || حلال زاده. (برهان).

کلمات مشابه