جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاده خوی در لغت نامه دهخدا

آزاده خوی

[دَ] (اِخ) نامي است که فريدون بزن تور داد :
زن سلم را کرد نام آرزوي
زن تور را نام آزاده خوي
زن ايرج نيک پي را سهي
کجا بد سهيلش بخوبي رهي.فردوسي.

کلمات مشابه