جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادمردآباد در لغت نامه دهخدا

آزادمردآباد

[مَ] (اِخ) نام قلعه اي محکم در نواحي همدان.

کلمات مشابه