جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادمرد در لغت نامه دهخدا

آزادمرد

[مَ] (اِخ) نام عامل حجاج بن يوسف ثقفي که شهر فسا را در فارس تجديد عمارت کرد و شکل آن را که مثلث بود بگردانيد. (از نزهه القلوب).

کلمات مشابه