جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادمرد در لغت نامه دهخدا

آزادمرد

[مَ] (اِخ) لقب لهراسب. (مجمل التواريخ).

کلمات مشابه