جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادماهی در لغت نامه دهخدا

آزادماهی

(اِ مرکب) اَزادماهي. قسمي ماهي بزرگ و لذيذ و در درياي خزر بسيار باشد. و رجوع به اَزادماهي شود.

کلمات مشابه