جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب جر در لغت نامه دهخدا

آب جر

[جَ] (اِ مرکب) جزر. مقابل مد.

کلمات مشابه