جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادکننده در لغت نامه دهخدا

آزادکننده

[کُ نَنْ دَ / دِ] (نف مرکب)مُعْتِق. محرِّر. مولي.

کلمات مشابه