جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزاددارو در لغت نامه دهخدا

آزاددارو

(اِ مرکب) سلق جَبلي، و بيخ آن را حليمو گويند.

کلمات مشابه