جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادخلق در لغت نامه دهخدا

آزادخلق

[خَ] (ص مرکب) کامل الخلقه. (شعوري از شرفنامه).

کلمات مشابه