جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آزادبر در لغت نامه دهخدا

آزادبر

[بَ] (اِخ) نام قريه اي از لوراو شهرستانک بايالت طهران.

کلمات مشابه